Påminnelse arbetsdag

Påminner om att i morgon torsdag har vi årets första arbetsdag i klubben, de som kan startar upp kl. 17.00 så ansluter övriga efterhand Välkomna!

Continue Reading Comments { 0 }

Sjösättningstider

Nu drar sjösättningarna igång på allvar och då finns det anledning att påminna om att sjösätt INTE om du inte är beredd att gå från hamnen inom några dagar. Officiellt har vi max liggtid en vecka men vi är tacksamma om den tiden kortas ner. När man sjösatt vill man helst ligga närmast kajen så […]

Continue Reading Comments { 0 }

Behöver du ett entresolplan i båthusfacket?

Kenneth Edvardsson har överlåtit sitt båthusfack och Leif som tar över behöver inget entresolplan. Det innebär att det ska monteras ner. Är du intresserad av att ta över entresolplanet kontakta Kenneth på 0706-54 14 50 eller mejl kenneth.edvardsson@gsfacket.se

Continue Reading Comments { 0 }

Påminnelse om Frihavnsordningen

Vi påminner om att vi även i år är medlemmar i Frihavnsordningen. Det innebär att du ligger kostnadsfritt, eller till starkt reducerat pris, i hamnar belägna främst i Limfjorden, men även längs Hallandskusten och Öresundsområdet (flera hamnar i Köpenhamn bl.a.) Du betatalar 100 kr till Bg 277-0550 och anger “namn + frihavn” som betalningsmeddelande så […]

Continue Reading Comments { 0 }

Frihavnsordning 2019 – dags att teckna sig

Vi är medlemmar i Frihavnordningen även 2019, förra året var det 18 medlemmar som utnyttjade erbjudandet. Man kan ligga upp till 3 dygn med reducerad hamnavgift (max 1/3 av ordinarie pris). Formellt ska kvitto på betald avgift i hemmahamn (Nols Båtklubb) visas så ta med årets faktura för säkerhets skull. Ska du till DK i […]

Continue Reading Comments { 0 }

Lasthöjning av kranen

Vi undersöker möjligheten att öka kranens kapacitet från 8 till 10 t0n (ev. 9 ton). För det krävs det en beräkning av kranens befintliga konstruktion huruvida den klarar den lasthöjningen eller inte. Alternativt, vad behöver göras för att klara lasthöjningen. Har vi någon i klubben som har kompetens att utföra dessa beräkningar, alternativt vet någon […]

Continue Reading Comments { 0 }