Funktionärer

Valberedning Jan Bergendahl – sammankallande 0762-04 86 50
Ove Kornesjö 0705-22 99 17
Magnus Röhdin 0733-68 26 83
Hamnkommitté Bengt Berntsson-    gräsklippning 0739-98 24 57
Peter Fransén 0730-52 52 00
Ronny Eriksson – traktor 0708-79 32 71
Lennart Bergsten- bryggor 0739-02 36 03
Elkommitté Jan Olofsson – elansvarig 0303-74 88 59
Robin Hansson 0761-30 25 45
Kjell Holm 0760-50 56 98
Webmaster Ronny Eriksson 0708-79 32 71