Funktionärer

Valberedning Jan Bergendahl – sammankallande 0762-04 86 50
Ove Kornesjö 0705-22 99 17
Magnus Röhdin 0733-68 26 83
Hamnkommitté Ragnar Martinsson – kranen 0705-31 24 32
Inge Hermansson – vatten, miljö,   gräsklippning 0704-22 87 89
Ragnar Martinsson – traktor 0705-31 24 32
Ronny Eriksson – traktor 0708-79 32 71
Mats Andersson – bryggor 0708-20 30 16
Elkommitté Jan Olofsson – elansvarig 0303-74 88 59
Robin Hansson 0761-30 25 45
Leif Karlsson 0722-24 79 44
Webmaster Ronny Eriksson 0708-79 32 71