Funktionärer

Valberedning Jan Bergendahl – sammankallande 0762-04 86 50
Ove Kornesjö 0705-22 99 17
Hamnkommitté Bengt Berntsson-gräsklippning 0739-98 24 57
Kenneth Kanebratt-miljöstation 0705-18 03 31
Ronny Eriksson – traktor 0708-79 32 71
Patrik Jonsson – kran och vatten 0702-68 98 34
Vakant – verkstad
Fredrik Hallberg- bryggor 0702-71 24 18
Elkommitté Jan Olofsson – elansvarig 0303-74 88 59
Robin Hansson 0761-30 25 45
Kjell Holm 0760-50 56 98
Webmaster Ronny Eriksson 0708-79 32 71