Båthus

bathusVi har totalt 63 båtfack med längder 10,0-12,5 meter.
Båthusen ägs och försäkras av klubben, men husen har projekterats, byggts och  finansierats av fackinnehavarna själva.

För att reglera mellanhavandet mellan fackinnehavare och klubben finns ett dispositionsavtal . Anledningen är att klubben ska ha möjlighet att kontrollera att båtfacket används för båtändamål och att säkerhetsföreskrifter följs med avseende på elinstallation och brandskydd.

Genom att ställa sig i båthuskön, för en mindre avgift, erbjuds man fack i tur och ordning efter sin plats i kön. Man har rätt att avvisa ett erbjudande och ändå behålla sin plats i kön. Även om man har ett fack sedan tidigare kan man stå i kön för att få ett annat fack beroende på behov.
Priset för ett båtfack följer utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) och redovisas på årsmöten.