Betongkaj och skoning

Åkanten i hamnen är förstärkt med betongpålar,  betongplattor ligger mellan pålarna för att sand och jord inte skall rasa ned i ån. Kenneth Larsson åtog sig genom kontakt, att skaffa pålar av lämplig längd- och framför allt till lämpligt pris. Allt löstes lätt av Kenneth.

betongkaj

Betongkajen

Elis Thell åtog sig uppdraget att gjuta betongplattorna som skulle ligga mellan pålarna. Detta stora arbete skulle han göra på sin arbetsplats, Östra Sjukhuset, där han arbetade som kranförare på bygget. Elis hade byggt en form för ändamålet där han skulle tömma all betong som blev över vid gjutningarna, men då det sällan blev några större rester, fick Elis löfte att få gjuta först. Alla betongplattor fraktades hem till priset av sex flaskor sprit.

Pålarna trycktes ned, plattorna lades emellan. Grus och jord återfylldes. Nu skulle betongkajen byggas framför kranen. Formar, järn, krokar och öglor skulle tillverkas eller anskaffas. Diskussioner, mycket arbete med betong som gav långa och trötta armar följde därefter, men glädjen var stor när asfalteringen var klar och allt fungerade.

Till träbryggan skaffade Kennet L alla stolpar, alla brädor kom från Kvarnabo såg. Det var impregnerat pallvirke – därav bredden på bryggan. Elis T spikade fast det hela.

Lars Fridh