Djup i Sköldsån

SköldsånVåra båtar blir generellt större och segelbåtar står idag för 2/3 delar av vårt båtbestånd, de tenderar dessutom att ha ett större djupgående än tidigare. Idag har vi ganska många segelbåtar med djupgående 1,8 -2,0 meter.

Vi rensade ån senast 2022 för att återställa djupet ca 2,5 meter (vid normalvattenstånd). Djupet varierar beroende på väder och vind, under hösten är vattennivån oftast högre än normalt, medan det kan vara tvärtom på våren då nord-och nordostvindar ofta råder.

Mindre motorbåtar ska förtöja uppströms efter rampen för att ge plats åt segelbåtar som kräver större vattendjup. Även de två första platserna uppströms efter rampen är i första hand avsedd för segelbåtar, undantag är några större motorbåtar med djupgående över 1,0 meter