Vinterförvaring

VinterförvaringVi har stor flexibilitet beträffande lyft, du kan med relativt kort varsel få lyft din båt efter överenskommelse med en kranförare. Disponibla kranförare, med kontaktdata, hittar du under fliken ”Kontakt”.

Det krävs att du har en båtvagn/kärra, kranföraren bedömer om vagnen är i ett skick som möjliggör en säker förflyttning till uppställningsplatsen. Vi ser gärna att en kärra med fast drag användes, men det är inget krav men det underlättar hanteringen av båten avsevärt – rådfråga gärna någon kranförare.

Kranföraren avgör var på området båten ska ställas upp, självklart tar vi i största möjliga mån hänsyn till medlemmens önskemål.

Master som har en maxlängd av 17 meter kan förvaras i vårt mastskjul, för övriga har vi ett mastupplägg utomhus. Vi har elektrisk lyftanordning för att hantera av- och påmastning på ett säkert sätt, maxlast 250 kg. Var masten ska ligga i mastskjulet framgår av anvisningar. För att transportera masten till mastskjulet har vi en mastvagn.