Styrelse

Bert Andersson   ordförande   bert.holger@gmail.com  0303-96 723
Mats Andersson   sekreterare   mander79@volvocars.com  0708-20 30 16
Ronny Eriksson   kassör   ronny@eriksson-palmnas.se  0708-79 32 71
Sune Eriksson   ledamot   sune.eriksson@fungea.se  0303-96 630
Peter Fransen   ledamot   fransen.peter.fransen@gmail.com  0730-52 52 00
Filip Alm   ledamot   filip.alm@bredband.net  031-98 27 07
 Annika Janefeldt   ledamot  annika.janefeldt@astrazeneca.com  0730-54 47 87