Archive | Uncategorized RSS feed for this section

Omärkta kärror/vagnar

Vi har flera omärkta kärror inom området (de ska vara märkta med medlemsnr och namn) och då vi nu har tagit upp alla båtar så ser vi vilka kärror som kommer att stå tomma i vinter – vem äger dessa? Bifogar en bild från innergården på två kärror som vi inte vet ägarna till – […]

Continue Reading Comments { 0 }

Båtupptagningar

Nu är vi inne i oktober och vi ser “ljuset i tunneln” när det gäller båtupptagningar, men det återstår minst ett 30-tal båtar. 12-18 oktober är passagen vid Götaälv-bron stängd, följ info på https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/hisingsbron/nyheter/farledsavstangnigar-under-byggtid/ 31 oktober avslutar vi lyft med kranen då den ska demonteras och renoveras under vintern – missa inte detta!

Continue Reading Comments { 0 }

Takläckage på 2:ans båthus

Taket på båthus 2 har brister och läcker i några fack. Vi beslutade på årsmötet att skapa en reparationsfond för att hjälpa till med finansieringen. Den tar dock tid att bygga upp och på senaste styrelsemötet bestämdes följande enligt protokoll: “Takrenovering av 2:ans båthus får anstå tills dess att klubben har möjlighet att finansiera denna. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Man blir förbannad !

Tittade in i vår miljöcontainer idag och blev ganska uppgiven över hur vi medlemmar bär oss åt. Där står  fulla oljedunkar (man har inte ens orkat tömma i behållaren) samt målarpenslar, färgburkar och diverse annat som inte hör dit – någon har inte ens orkat öppnat dörren utan ställt det på utsidan …. Det kanske […]

Continue Reading Comments { 0 }

Infobrev från Nols Båtklubb

Vi har en funktion där nyheter/info vi lägger upp på hemsidan kommer till dig som ett mejl. Jag har idag lagt in alla medlemmars mejladresser som saknades då det är viktigt att information når våra medlemmar snabbt. Får du ett välkomstmejl innebär det att du är en av dem som inte själv lagt in adressen, […]

Continue Reading Comments { 0 }

Årsmöte 10 september kl 18

Den 10 september kl. 18 håller vi vårt årsmöte i Medborgarhuset, Ledet, Alafors (jämte kommunhuset) se bifogad dagordning. Dagordning 2020 Av Corona-skäl erbjuder vi ingen förtäring, salen är stor vilket innebär att det ska inte vara något problem med social distansering. Välkomna!  

Continue Reading Comments { 0 }