Entrégrinden

Grinden manövreras elektriskt med hjälp av nyckelbrickan som är obligatorisk i samband med medlemskap.

Via grindens dator registreras medlems in- och utpassage, även gånggrinden kan kontrolleras på detta sätt så den har öppnats och stängts på korrekt tid.