Bryggan

Vi har både träbryggor och en betongkaj. Djupet är vid medelvattenstånd ca 2,5 meter t.o.m. betongkajen, ovanför rampen lägger vi huvudsakligen motorbåtar